Analizy i badania

Dane o zamówieniach w USA mogą podbić rentowności

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,902 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,946 (wzrost o 26pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,692 (wzrost o 34pb).</p>

>

W tym tygodniu rentowności polskich obligacji kontynuowały wzrost na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, co zwi?zane było z kontynuacj? reakcji rynku na zwycięstwo D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Dodatkowo w kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływały uchwalenie ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, a także pojawienie się informacji o projekcie przesunięcia środków pozostaj?cych jeszcze w OFE na Fundusz Rezerwy Demograficznej. W czwartek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 3,65 mld zł przy popycie równym 5,54 mld zł. Aukcja miała negatywny wpływ na ceny polskiego długu na środkowym i długim odcinku krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dzisiejsze dane nt. krajowej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W naszej ocenie ich publikacja będzie neutralna dla rentowności polskich obligacji. W kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływać będ? środowe dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC oraz wyniki badań koniunktury najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, indeks Ifo dla Niemiec) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na polski rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!