Analizy i badania

Dane o sprzedaży detalicznej w Polsce mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2006 (umocnienie złotego o 0,7%). W poniedziałek i we wtorek złoty znajdował się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym, co spowodowane było istotnym spadkiem prawdopodobieństwa dalszych obniżek stóp procentowych przez RPP po piątkowej publikacji wyraźnie lepszych od konsensusu danych nt. polskiego PKB.</p>

>

W środę polska waluta zaczęła tracić na wartości, gdyż rynek oczekiwał na publikację Minutes z październikowego posiedzenia FOMC. W zapisie dyskusji nie znalazły się żadne informacje sugeruj?ce, iż FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej szybciej niż jest to obecnie oczekiwane przez inwestorów dlatego też publikacja ta nie wywołała znacz?cej reakcji rynków. Bez istotnego wpływu na kurs złotego były również krajowe, środowe dane nt. zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Przez cały czwartek złoty się umacniał, a w kierunku jego aprecjacji oddziaływały słabsze od oczekiwań wstępne dane nt. PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach. Zgodne z konsensusem krajowe dane nt. produkcji przemysłowej nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek złoty nadal zyskiwał na wartości, a jego aprecjacja została dodatkowo wzmocniona przez wypowiedź prezesa EBC M. Draghiego, w której zasygnalizował, iż EBC jest gotowy do szybkich, różnorodnych działań (zwiększenia skali, tempa skupu aktywów czy też objęcie nim innych rodzajów aktywów) w przypadku dalszego utrzymywania się niskiej inflacji. Jednocześnie w reakcji na tę wypowiedź kurs EURUSD spadł o 0,9%.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu polskiej waluty będzie wtorkowa publikacja danych o sprzedaży detalicznej w Polsce. W przypadku realizacji naszej prognozy, wyższej od konsensusu rynkowego, odczyt będzie oddziaływać w kierunku osłabienia oczekiwań rynkowych na łagodzenie polityki pieniężnej przez RPP w najbliższych miesi?cach i w efekcie może doprowadzić do umocnienia złotego. We wtorek poznamy również wstępne dane nt. inflacji w strefie euro. W naszej ocenie będ? one neutralne dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu opublikowane zostan? liczne dane z amerykańskiej gospodarki (drugi szacunek PKB, zamówienia na dobra trwałe oraz sprzedaż nowych domów). W przypadku realizacji naszych prognoz nie oczekujemy znacz?cej reakcji rynku. Dzisiaj poznamy odczyt indeksu Ifo. Prognozujemy, że podobnie jak ubiegłotygodniowe indeksy PMI, wskaże on na pogorszenie koniunktury w niemieckiej gospodarce. Tym samym najprawdopodobniej nie wniesie on nowych informacji dla rynku i nie będzie miał istotnego wpływu na kurs złotego. Pi?tkowe finalne dane nt. polskiego PKB, choć dostarcz? informacji nt. jego struktury, będ? w naszej ocenie neutralne dla złotego. W czwartek z uwagi na Święto Dziękczynienia w USA oczekujemy zmniejszonych obrotów na rynku.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!