Analizy i badania

Dane o produkcji i sprzedaży pozytywne dla złotego i negatywne dla cen obligacji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS w I kw. br. dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 4,4% r/r wobec 3,7% w IV kw. ub.r., produkcji przemysłowej 5,3% wobec 3,4% i produkcji budowlano-montażowej 3,5% wobec 0,8%.</p>

>

Tym samym w poł?czeniu z pi?tkow? rewizj? w górę dynamiki PKB przez GUS w ostatnich kwartałach, dzisiejsze dane sygnalizuj? znacz?ce ryzyko w górę dla naszej prognozy PKB w I kw. br. (2,9% r/r w I kw. wobec 3,3% w IV kw. 2014 r.). Zrewidowan? prognozę PKB przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych spowodował umocnienie złotego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!