Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w Polsce w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 3,30 (wzrost o 12pb), 5-letnie do 3,24 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 3,15 (wzrost o 7pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku wzrostu rentowności na rynkach bazowych oddziaływał jastrzębi wydźwięk posiedzeń głównych banków centralnych (Fed, EBC). Krajowe dane bilansie płatniczym, inflacji oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu nie miały istotnego wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które naszym zdaniem mogą doprowadzić do wzrostu stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień liczne publikacje danych z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!