Aktualności firm stowarzyszonych

Dane o polskim PKB mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2624 (osłabienie złotego o 0,3%). W poniedziałek doszło do osłabienia złotego względem euro, któremu sprzyjała publikacja wyraźnie słabszego od oczekiwań indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. We wtorek i w środę kurs złotego charakteryzował się niską zmiennością, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. W czwartek doszło do nieznacznego spadku kursu EURPLN, wspieranego przez obniżenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu indeksu VIX. Wyższemu apetytowi na ryzykowne aktywa sprzyjało pojawienie się informacji wskazujących, że porozumienie pomiędzy USA a Chinami może zakładać redukcję części nałożonych w ostatnich miesiącach ceł. W piątek kurs polskiej waluty był stabilny.

W ubiegłym tygodniu doszło również do osłabienia euro względem dolara, co w znacznym stopniu było korektą po jego umocnieniu dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 04.11.2019). W konsekwencji złoty osłabił się względem dolara. Do aprecjacji polskiej waluty doszło natomiast względem funta brytyjskiego, gdzie wzrostowi EURGBP sprzyjała utrzymująca się niepewność wokół zbliżających się przedterminowych wyborów parlamentarnych, których wynik będzie miał istotny wpływ na perspektywy Brexitu.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane o polskim PKB. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu prognozy mogą być one lekko pozytywne dla kursu polskiej waluty. Pozostałe krajowe dane (inflacja i bilans płatniczy) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralne dla polskiej waluty będą najprawdopodobniej również dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI), Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz Niemiec (indeks ZEW). Uważamy, że bez istotnego wpływu na kurs polskiej waluty będą również zaplanowane na ten tydzień liczne wystąpienia członków FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!