Analizy i badania

Dane o PKB w USA mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,4108 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

W poniedziałek kurs EURPLN otworzył się wyraźnie niżej niż na pi?tkowym zamknięciu (umocnienie złotego o ok. 0,7%) w reakcji na pi?tkow?, łagodniejsz? od oczekiwań decyzję agencji Moody’s dotycz?c? ratingu Polski (por. MAKROmapa z 16.05.2016). We wtorek kurs EURPLN był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,365. W środę na otwarciu złoty zacz?ł wyraźnie tracić na wartości i pozostał w trendzie deprecjacyjnym do końca tygodnia. Głównymi czynnikami oddziałuj?cymi w kierunku osłabienia polskiej waluty były wtorkowe, jastrzębie wypowiedzi członków FOMC oraz jastrzębi wydźwięk środowego Minutes, które doprowadziły do przesunięcia wycenianego przez rynek momentu pierwszej podwyżki stóp w USA z grudnia na lipiec. Wyższe od oczekiwań krajowe dane nt. produkcji przemysłowej miały ograniczony wpływ na kurs złotego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie pi?tkowa rewizja amerykańskiego PKB. W przypadku realizacji naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika PKB w USA w I kw. zostanie zrewidowana wyraźnie w górę, oczekujemy osłabienia złotego. Wpływ pozostałych danych z USA (sprzedaż nowych domów, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku oraz finalny odczyt Uniwersytetu Michigan) będ? miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będ? również wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI, ZEW oraz Ifo).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!