Analizy i badania

Dane o PKB w strefie euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,98 (spadek o 8pb), 5-letnie do poziomu do 2,46 (spadek o 16pb), a 10-letnie do 2,86 (spadek o 19pb).</p>

>

W poniedziałek stawki IRS charakteryzowały się nisk? zmienności?. Od wtorku do pi?tku obserwowany był silny spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Spadkowi stawek IRS sprzyjały opublikowane w środę słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro. Posiedzenie EBC nie miało istotnego znaczenia dla rynku. W pi?tek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 10,0 mld PLN przy popycie równym 31,22 mld PLN. Udana aukcja długu przyczyniła się do spadku stawek IRS. Wyj?tkowo duży popyt wynikał ze zwiększonych zakupów ze strony ZUS w ramach zarz?dzania Funduszem Rezerwy Demograficznej, a także pojawienia się podwyższonej płynności na rynku m.in. ze względu na koncentrację płatności kuponowych w październiku oraz zapadania obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na wtorek publikacja wstępnych danych o PKB w strefie euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Do zmniejszenia stawek IRS może przyczynić się także przewidziana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie. Dane o inflacji w Polsce i strefie euro, a także dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board oraz indeks ISM dla przetwórstwa) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzyw?.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!