Analizy i badania

Dane o PKB w strefie euro mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,2863 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN charakteryzował się niewielką zmiennością i kształtował się w przedziale 4,18-4,20. Publikacja słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro, a także konferencja po posiedzeniu EBC miały ograniczony wpływ na rynek.</p>

>

Na szczególn? uwagę zasługuje ubiegłotygodniowy spadek kursu EURGBP. Umocnieniu funta względem euro sprzyjał wzrost oczekiwań inwestorów na to, że Wielkiej Brytanii uda się ostatecznie unikn?ć realizacji scenariusza niekontrolowanego wyjścia z UE (tzw. hard Brexit). Skala ubiegłotygodniowej aprecjacji złotego względem euro była mniejsza niż deprecjacji euro względem funta, w konsekwencji złoty osłabił się względem funta o 1,6%. W pi?tek odnotowano również osłabienie dolara względem euro. Było ono zwi?zane z pogłoskami o tym, że FED wkrótce skończy zmniejszanie swojego bilansu poprzez stopniowe ograniczanie reinwestowania środków uzyskanych w wyniku zapadania znajduj?cych się w nim aktywów. Osłabienie dolara nast?piło jednak już po zamknięciu polskiego rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane o PKB w strefie euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? być lekko negatywne dla złotego. Krajowe dane o PKB również mog? przyczynić się do lekkiego osłabienia polskiej waluty. Natomiast indeks PMI dla polskiego przetwórstwa nie będzie miał naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Wstępne dane o inflacji w strefie euro, dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także posiedzenie FED będ? naszym zdaniem neutralne dla złotego. Bez istotnego wpływu na rynek będzie także ewentualna publikacja danych o PKB w USA.

Ponadto na pocz?tku tego tygodnia możemy mieć do czynienia z umocnieniem dolara względem euro ze względu na tymczasowe wznowienie pracy rz?du federalnego w USA.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!