Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o PKB w Chinach mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5360 (umocnienie złotego o 1,1%). Na początku ubiegłego tygodnia kurs EURPLN był stabilny i kształtował się blisko poziomu 4,60. Od środy mieliśmy do czynienia z wyraźnym umocnieniem złotego w ślad za spadkiem światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Umocnieniu złotego sprzyjała również publikacja komunikatu po posiedzeniu RPP, w którym usunięty został fragment sugerujący, że kurs złotego jest przewartościowany.

Spadek światowej awersji do ryzyka sprzyjał również osłabieniu dolara względem euro, co było kontynuacją rozpoczętego dwa tygodnie trendu wzrostowego kursu EURUSD (por. MAKROmapa z 06.04.2021). Publikacja Minutes FOMC nie miała istotnego wpływu na rynek.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będą dane nt. PKB w Chinach, które mogą oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Pozostałe dane z Chin (bilans handlowy, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Uważamy, że neutralne dla złotego będą także dane z Polski (inflacja, bilans płatniczy) oraz USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI, rozpoczęte budowy domów, nowe pozwolenia na budowę, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!