Analizy i badania

Dane o nowych zamówieniach w USA mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2980 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek złoty umacniał się i był wspierany m.in. przez lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w Polsce. We wtorek i środę mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu EURPLN na poziomie ok. 4,29 w oczekiwaniu na środowe posiedzenie FED. Gołębia projekcja makroekonomiczna FED, wskazuj?ca na łagodniejsz? ścieżkę normalizacji polityki monetarnej w USA doprowadziła do spadku globalnej awersji do ryzyka, odzwierciedlanej indeksem VIX. W efekcie w czwartek na otwarciu kurs złotego był silniejszy niż na środowym zamknięciu, a w dalszej części dnia kontynuował aprecjację. W pi?tek miała miejsce korekta, wspierana przez lepsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach. W efekcie EURPLN powrócił do poziomów zbliżonych do notowanych w pierwszej części tygodnia.

W tym tygodniu kluczowe dla kształtowania się kursu złotego będ? środowe dane nt. zamówień na dobra trwałe w USA, które – w przypadku realizacji naszej prognozy – będ? oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Wpływ pozostałych danych z amerykańskiej gospodarki (sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, finalny szacunek PKB w III kw.) na kurs polskiej waluty będzie w naszej ocenie ograniczony. W kierunku osłabienia złotego może oddziaływać natomiast pi?tkowy wstępny szacunek inflacji w Polsce. Pozostałe dane (indeks Ifo w Niemczech, wstępna inflacja w strefie euro oraz indeks Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!