Analizy i badania

Dane o krajowej inflacji mogą doprowadzić do spadku stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,940 (spadek o 3pb), 5-letnie do poziomu 2,455 (spadek o 4pb), a 10-letnie do poziomu 2,915 (spadek o 3pb).</p>

>

Najważniejszym wydarzeniem dla stawek IRS była konferencja prasowa po posiedzeniu RPP. Bardzo gołębie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego doprowadziły do wyraźnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej. W czwartek w kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływał jastrzębi wydźwięk komunikatu po czwartkowym posiedzeniu EBC. W pi?tek wzrostowi stawek IRS sprzyjała publikacja lepszych od oczekiwań danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na czwartek publikacja krajowych danych o inflacji. Uważamy, że może ona doprowadzić do lekkiego spadku stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz saldo na rachunku obrotów bież?cych) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na krzyw?. Neutralne dla stawek IRS będ? w naszej ocenie również liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!