Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dane o inflacji w USA w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 5,70 (spadek o 2pb), 5-letnie zwiększyły się do 5,02 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do 5,07 (wzrost o 4pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjał wzrost oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, dodatkowo nasilony przez publikację Minutes z czerwcowego posiedzenia Fed, zgodnie z którym członkowie FOMC są skłonni do kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Gołębi wydźwięk piątkowej konferencji prasowej prezesa NBP doprowadził do wyraźnego spadku stawek IRS.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowana na środę publikacja danych o inflacji w USA, która może w naszej ocenie przyczynić się do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!