Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w USA w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,93 (spadek o 17pb), 5-letnie do 1,63 (spadek o 4pb), a 10-letnie zwiększyły się do 1,96 (wzrost o 2pb). W zeszłym tygodniu doszło do wyraźnego spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Sprzyjała temu utrzymująca się w warunkach silnego wzrostu inflacji w Polsce gołębia retoryka RPP oraz prezesa NBP A. Glapińskiego, co osłabiło oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce. W ubiegłym tygodniu BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 4-, 7-, 10- i 20-letnich terminach zapadalności za 2,1 mld PLN przy popycie równym 2,3 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane o inflacji w USA. Nasza prognoza jest wyższa od konsensusu rynkowego, stąd jej realizacja może sprzyjać wzrostowi stawek IRS na długim końcu krzywej dochodowości. Pozostałe dane z USA będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy, że bez istotnego wpływu na stawki IRS będą również zaplanowane na ten tydzień liczne publikacje danych z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, finalna inflacja w sierpniu, bilans płatniczy).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!