Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w USA mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5891 (osłabienie złotego o 0,4%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN charakteryzował się niską na tle ostatnich tygodni zmiennością i kształtował się wokół poziomu 4,58. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje postępująca desynchronizacja kursów EURPLN i EURHUF, którą dodatkowo pogłębiła decyzja Komisji Europejskiej o akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Na tej podstawie uważamy, że podczas gdy w poprzednich latach złoty i forint były walutami włączanymi przez inwestorów do tego samego koszyka walutowego, obecnie forint jest traktowany jako waluta bardziej ryzykowna z uwagi na narastający spór prawny Węgier z UE i uruchomienie przez Komisję Europejską mechanizmu warunkowości w budżecie UE w stosunku do tego kraju. Czynnikiem negatywnym dla forinta jest również wprowadzony przez węgierski rząd nowy podatek sektorowy od tzw. zysków nadzwyczajnych, obejmujący m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, sieci handlowe, czy firmy energetyczne.

W ubiegłym tygodniu doszło do zatrzymania trendu wzrostowego, w jakim przez ostatnie trzy tygodnie kształtował się kurs EURUSD. Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą przestrzeń do znaczącego wzrostu kursu EURUSD jest ograniczona z uwagi na perspektywę silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (por. MAKROmapa z 16.05.2022). W tym tygodniu kluczowa dla kursu polskiej waluty będzie publikacja danych o inflacji w USA, które w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą przyczynić się do jego osłabienia. W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego może oddziaływać z kolei posiedzenie EBC. Posiedzenie RPP, a także pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!