Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w USA mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5968 (umocnienie złotego o 0,1%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego. W pierwszej części tygodnia obserwowany był spadek kursu EURPLN w oczekiwaniu na podwyżkę stóp przez RPP. Umocnieniu złotego sprzyjał również spadek światowej awersji do ryzyka. W czwartek doszło do korekty i wzrostu kursu EURPLN czemu sprzyjała decyzja CNB o silnym i znacząco wyższym od oczekiwań rynkowych zacieśnieniu polityki pieniężnej w Czechach, co zwiększyło dysparytet stóp procentowych w regionie na niekorzyść złotego. Ponadto, w piątek doszło do dalszego osłabienia kursu polskiej waluty w reakcji na wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego, który stwierdził, że „wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać i nie trzeba będzie dalej podnosić stóp procentowych”. W dalszej części dnia doszło do korekty i umocnienia złotego.

W ubiegłym tygodniu obserwowane było również łagodne osłabienie euro względem dolara. Sprzyjały jej ogłoszone przez Fed wygaszanie programu skupu aktywów a także publikacja lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy. W ubiegłym tygodniu doszło również do dalszego spadku kursu EURCHF, który obniżył się do 1,05 osiągając najniższy poziom od maja 2020 r. Umocnienie to może być efektem obaw inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro, który może ulec spowolnieniu w wyniku silnego wzrostu cen surowców energetycznych i żywności, co z kolei powinno przyczynić się do osłabienia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w strefie euro i obniżenia kursu euro. W konsekwencji w ubiegłym tygodniu doszło do dalszego osłabienia złotego względem franka szwajcarskiego.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na piątek publikacja danych nt. polskiego PKB. Nasza prognoza jest zgodna z konsensusem rynkowym, tym samym jej realizacja nie będzie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Negatywne dla złotego mogą być natomiast dane o inflacji w USA. Pozostałe dane ze Stanów Zjednoczonych (wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz dane z Niemiec (indeks ZEW) będą miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!