Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Dane o inflacji w USA kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,6870 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN był dość stabilny i kształtował się wokół poziomu 4,67. Obniżonej zmienności kursu EURPLN sprzyjał relatywnie ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych, a także mniejsza aktywność krajowych inwestorów z uwagi na święto Trzech Króli. Publikacja wyraźnie niższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji nie miała istotnego wpływu na kurs złotego.

Z wyższą zmiennością mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku kursu EURUSD. We wtorek doszło do umocnienia dolara względem euro po publikacji niższych od oczekiwań danych o inflacji w Niemczech. Z kolei w czwartek spadkowi kursu EURUSD sprzyjała publikacja raportu ADP wskazującego na utrzymującą się bardzo dobrą sytuację na amerykańskim rynku pracy. Część inwestorów odebrała bowiem te dane jako wzrost prawdopodobieństwa silniejszych podwyżek stóp procentowych w USA.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowana na czwartek publikacja danych o inflacji w USA, niemniej uważamy, że nie będzie miała ona istotnego wpływu na kurs złotego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!