Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w USA i Polsce w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,305 (spadek o 25pb), 5-letnie do 6,495 (spadek o 2pb), a 10-letnie zwiększyły się do 6,28 (wzrost o 2pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej wraz z malejącymi oczekiwaniami rynku na zacieśnianie polityki pieniężnej przez RPP obrazowanymi spadkiem notowań na rynku kontraktów terminowych (FRA). Tendencja ta została wzmocniona przez mniejszą od oczekiwań podwyżkę stóp procentowych na czwartkowym posiedzeniu RPP oraz relatywnie gołębi ton piątkowej konferencji prasowej A. Glapińskiego. Po relatywnej stabilizacji w pierwszej części tygodnia, stawki IRS o dłuższym terminie zapadalności również obniżyły się w czwartek i piątek.

W tym tygodniu istotne dla kształtowania się stawek IRS będą zmieniające się oczekiwania rynkowe dotyczące skali zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP. Zmniejszone obawy rynkowe o recesję w Niemczech (w związku ze zgodą władz Kanady na odesłanie turbiny do gazociągu Nord Stream 1, patrz powyżej) będą oddziaływać w kierunku lekkiego wzrostu rentowności obligacji niemieckich oraz stawek IRS w Polsce. Publikacje licznych danych z Chin (PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) będą najprawdopodobniej neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będą naszym zdaniem również dane z Polski (inflacja, bilans płatniczy) oraz dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!