Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w strefie euro mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5235 (umocnienie złotego o 0,3%). Od poniedziałku do czwartku kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. W czwartek doszło do odwrócenia trendu i umocnienia złotego. W konsekwencji w czwartek i w piątek złoty odrobił z nawiązką straty z pierwszej części tygodnia. Kurs EURPLN zatrzymał się jednak powyżej poziomu 4,50, co wskazuje, że istotnym czynnikiem ograniczającym presję na aprecjację złotego jest obecność NBP na rynku walutowym, który w ostatnim czasie interweniował w celu osłabienia złotego. Piątkowa publikacja krajowych danych o PKB nie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu kurs EURUSD był relatywnie stabilny. Posiedzenie FOMC nie miało istotnego wpływu na rynki. W piątek obserwowaliśmy umocnienie euro względem dolara, czemu sprzyjały publikacje lepszych od oczekiwań danych o PKB w części największych gospodarek obszaru wspólnej waluty.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury w przetwórstwie w Chinach są neutralne dla złotego. Z kolei indeks PMI w Polsce jest lekko pozytywny dla złotego. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Dane o PKB w strefie euro, dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem w USA, indeks ISM dla przetwórstwa) oraz posiedzenie RPP nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,50-4,55. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!