Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w strefie euro mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5848 (umocnienie złotego o 0,6%). Przez cały zeszły tydzień kurs EURPLN charakteryzował się niską zmiennością i utrzymywał się w łagodnym trendzie spadkowym. Umocnieniu złotego sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX.

W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia również z dalszym spadkiem kursów EURGBP i EURCHF. Umocnieniu funta brytyjskiego sprzyja zacieśnianie polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Z kolei czynnikiem pozytywnym dla kursu franka szwajcarskiego pozostaje utrzymująca się relatywnie niska na tle strefy euro inflacja, co zwiększa dysparytet realnych stóp procentowych pomiędzy tymi gospodarkami. W przypadku kursu EURUSD mieliśmy do czynienia z ograniczoną zmiennością, czemu sprzyjał ubogi kalendarz publikacji makroekonomicznych.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest naszym zdaniem lekko pozytywny dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie RPP, które w naszej ocenie może przyczynić się do jego lekkiego osłabienia. Negatywna dla kursu polskiej waluty będzie naszym zdaniem również publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego może oddziaływać natomiast publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC. Pozostałe publikacje z polskiej i światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!