Analizy i badania

Dane o inflacji w Polsce pozytywne dla cen obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,927 (spadek o 4pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2.716 (spadek o 8pb), a obligacji 10- letnich zmniejszyły się do poziomu 3,295 (spadek o 5pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku ceny polskiego długu były stabilne. Zarówno publikacje indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek jak i Minutes z majowego posiedzenia FOMC były  neutralne dla rynku. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu, na której odkupiło zapadaj?ce w tym roku obligacje za 4,1 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-,5-,9- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,3 mld zł, przy popycie równym 6,1 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na rynek. W pi?tek obserwowany był wzrost cen polskiego długu na całej długości krzywej w ślad za obligacjami niemieckimi.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wstępne dane o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy wzrostu cen polskich obligacji. Pozostałe krajowe dane (finalny szacunek PKB, PMI dla przetwórstwa) będ? naszym zdaniem neutralne dla rynku. Do spadku rentowności polskich obligacji mog? przyczynić się dane o wstępnej inflacji w Niemczech oraz strefie euro. Oczekujemy, że publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) będ? neutralne dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!