Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Dane o inflacji w Polsce i w strefie euro w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,59 (wzrost o 66pb), 5-letnie do 6,58 (wzrost o 57pb), a 10-letnie do 6,29 (wzrost o 57pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia stawek IRS były rosnące obawy inwestorów o to, że kryzys energetyczny doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji. Rynek kontraktów FRA wycenia jeszcze podwyżki w skali ok. 75pp, co jest spójne z naszą prognozą.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie zaplanowana na środę publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od oczekiwań rynku prognozy dane mogą doprowadzić do spadku stawek IRS. W przeciwnym kierunku może oddziaływać natomiast przewidziana na ten sam dzień publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Pozostałe publikacje danych z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem kształtującym krzywą pozostaną informacje wpływające na ocenę ryzyka wystąpienia szoku gazowego w Europie, który może istotnie osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!