Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w Polsce i w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,10 (wzrost o 2pb), 5-letnie zmniejszyły się do 1,73 (spadek o 2pb), a 10-letnie obniżyły się do 2,07 (spadek o 1pb). Na początku ubiegłego tygodnia doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej, co było korektą po ich wzroście dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 20.09.2021). W drugiej części tygodnia obserwowany był wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy), do czego przyczynił się jastrzębi wydźwięk środowego posiedzenia FOMC.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą wstępne dane o inflacji w Polsce. Uważamy, że mogą one oddziaływać w kierunku spadku stawek IRS. W naszej ocenie publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa będzie neutralna dla krzywej. W kierunku wzrostu stawek IRS może oddziaływać natomiast publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (III szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będą naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej ewentualny wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!