Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w Polsce i w strefie euro mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6501 (osłabienie złotego o 0,7%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN był stabilny i kształtował się wokół poziomu 4,64. Publikacje licznych danych z krajowej gospodarki (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W zeszłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z lekkim osłabieniem dolara względem euro, czemu sprzyjało obniżenie awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. Mimo to w ostatnich miesiącach kurs EURUSD pozostaje w łagodnym trendzie spadkowym wspieranym przez perspektywę silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (por. MAKROmapa z 04.04.2022).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą publikacje danych o PKB i inflacji w strefie euro, które mogą doprowadzić do umocnienia polskiej waluty. Pozytywne dla złotego będą najprawdopodobniej również dane o inflacji w Polsce. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!