Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w Polsce i strefie euro centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,765 (spadek o 48pb), 5-letnie do 7,02 (spadek o 68pb), a 10-letnie do 6,77 (spadek o 66pb). Notowania stawek IRS podlegały w ubiegłym tygodniu silnym wahaniom związanym ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynkowymi dotyczącymi skali zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce. W poniedziałek odnotowano wzrost stawek IRS, a następnie w kolejnych dniach doszło do spadku notowań na całej długości krzywej. W piątek odnotowano obserwowaliśmy korektę i ponowny wzrost stawek IRS. Rentowności obligacji zachowywały się przez cały tydzień podobnie jak notowania stawek IRS – odnotowano ich wzrost w poniedziałek, a następnie spadek w dalszej części tygodnia.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowana na piątek publikacja krajowych danych o inflacji, która może przyczynić się do wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. W tym samym kierunku może również oddziaływać publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Negatywna dla stawek IRS będzie również publikacja wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!