Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o inflacji w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,90 (wzrost o 6pb), 5-letnie do 1,46 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 1,77 (wzrost o 14pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wynikało to z wyprzedaży aktywów przed sympozjum w Jackson Hole, jak również optymistycznych wypowiedzi przedstawicieli EBC w kontekście perspektyw gospodarczych w strefie euro. W kierunku wzrostu stawek IRS w Polsce oddziaływały nasilające się oczekiwania rynkowe na zacieśnianie polityki pieniężnej odzwierciedlane przez wzrost stawek FRA. Piątkowe wystąpienie prezesa FED w Jackson Hole nie spotkało się z wyraźną reakcją rynkową. Publikacja aktualizacji ratingu Polski przez agencję Fitch miała miejsce po zamknięciu rynku i nie wpłynęła na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje inflacji w Polsce, strefie euro i Niemczech. W przypadku materializacji naszych prognoz powinny być one jednak neutralne dla krzywej IRS. Publikacja danych o koniunkturze w polskim przetwórstwie będzie naszym zdaniem oddziaływać w kierunku lekkiego spadku stawek IRS. Uważamy, że pozostałe dane makroekonomiczne w tym tygodniu będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!