Aktualności firm stowarzyszonych

Dane o inflacji i sprzedaży detalicznej w Polsce mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2967 (osłabienie złotego o 0,5%). Od poniedziałku do piątku kursu EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym, co związane było ze wzrostem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanym zwiększeniem indeksu VIX.

Mniejszemu zainteresowaniu inwestorów ryzykownymi aktywami sprzyjały doniesienia medialne, zgodnie z którymi rośnie prawdopodobieństwo, że pierwsza faza porozumienia pomiędzy USA a Chinami zostanie podpisana dopiero na początku 2020 r., podczas gdy wcześniej miał być to koniec br. Opublikowane w piątek wyniki badań koniunktury w najważniejszych gospodarkach strefy euro oraz krajowych danych o produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływu na kurs złotego. Ze względu na naturę ubiegłotygodniowej deprecjacji polskiej waluty związanej ze wzrostem światowej awersji do ryzyka złoty tracił na wartości również względem dolara.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane o polskiej sprzedaży detalicznej, które w przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą doprowadzić do jego osłabienia. Negatywne dla polskiej waluty będą naszym zdaniem również wstępne dane o krajowej inflacji. Neutralny dla złotego będzie natomiast finalny szacunek polskiego PKB. Zaplanowane na ten tydzień liczne publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe oraz indeks Conference Board), a także danych ze strefy euro (wstępna inflacja dla strefy euro i Niemiec oraz indeks Ifo dla Niemiec) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!