Analizy i badania

Dane o chińskim bilansie handlowym pozytywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2906 (umocnienie złotego o 0,3%).

Przez cały tydzień kurs złotego, podobnie jak innych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej znajdował się w lekkim trendzie wzrostowym. W kierunku umocnienia walut regionu oddziaływały przede wszystkim czynniki globalne: wyraźna poprawa koniunktury w Chinach obrazowana indeksami PMI i korzystne informacje nt. postępów w negocjacjach handlowych na linii USA-Chiny. Ponadto wsparciem dla kursu złotego był lepszy od oczekiwań indeks PMI dla polskiego przetwórstwa oraz lekko jastrzębi ton wypowiedzi niektórych członków RPP na środowej konferencji. W piątek złoty nieznacznie się osłabił, co mogło być związane z obawami dotyczącymi dalszego przebiegu Brexitu (patrz poniżej).

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością w przypadku kursu EURGBP, co związane było z wysoką niepewnością wokół Brexitu. Od poniedziałku do środy funt umacniał się względem euro. W piątek premier T. May wystąpiła z wnioskiem o opóźnienie Brexitu do 30 czerwca, co oddziaływało w kierunku ponownego osłabienia się kursu funta.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie EBC. Uważamy, że może ono doprowadzić do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (inflacja i indeks Uniwersytetu Michigan), podobnie jak publikacja danych o bilansie płatniczym w Polsce nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Minutes FOMC, które poznamy w środę również nie powinny spotkać się ze znaczącą reakcją rynkową. Materializacja naszej lepszej od oczekiwań rynkowych prognozy dotyczącej chińskiego bilansu handlowego będzie lekko pozytywna dla złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!