Dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA lekko negatywne dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2306 (umocnienie złotego o 0,7%).  </p>

>

Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych. Ich aprecjacja wynikała z obniżenia globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanego utrzymuj?cym się spadkiem indeksu VIX. W naszej ocenie był to w znacznym stopniu efekt obniżenia prawdopodobieństwa wprowadzenia przez administrację D. Trumpa części jego najważniejszych obietnic wyborczych, na co wskazała niemożność zebrania wystarczaj?cej liczby głosów za uchwaleniem reformy systemu ochrony zdrowia w USA dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 27.03.2017). Perspektywa mniejszej skali ekspansji fiskalnej w USA oddziałuje w kierunku niższego oczekiwanego tempa normalizacji polityki monetarnej FED, a tym samym jest pozytywna dla cen aktywów rynków wschodz?cych. W pi?tek złoty tracił na wartości czemu sprzyjał niższy od oczekiwań wstępny szacunek inflacji w Polsce.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego. W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA, które w naszej ocenie mog? być lekko negatywne dla złotego.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!