Aktualności firm stowarzyszonych

Dalszy wzrost stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,4975 (wzrost o 13pb), 5-letnie do 0,6625 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 0,93 (wzrost o 10pb). Ubiegłotygodniowy wzrost stawek IRS wynikał głównie ze zwiększenia rentowności obligacji niemieckich w następstwie obaw inwestorów o przyszłość programu luzowania ilościowego realizowanego przez EBC (patrz powyżej). W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o łącznej wartości 5,0 mld zł, PFR wyemitował dług za 18,5 mld zł i BGK sprzedał obligacje za 8,0 mld zł. Aukcje te nie miały istotnego wpływu na krzywą dochodowości ze względu na skup aktywów realizowany przez NBP oddziałujący w kierunku spadku rentowności.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne dotyczące przebiegu pandemii COVID-19. Istotna dla rynku długu będzie również zaplanowana na piątek publikacja PKB w Polsce, która może przyczynić się do spadku stawek IRS. Neutralne dla krzywej dochodowości będą najprawdopodobniej liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz krajowe dane o bilansie płatniczym i inflacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!