Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dalszy wzrost stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,34 (wzrost o 14pb), 5-letnie do 6,74 (wzrost o 27pb), a 10-letnie do 6,34 (wzrost o 40pb) – najwyższe poziomy od 2008 r. W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności na rynkach bazowych sprzyjają nasilające się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne w warunkach utrzymującego się silnego wzrostu inflacji. Decyzja RPP o mniejszej od oczekiwań podwyżce stóp procentowych doprowadziła do przejściowego spadku stawek IRS. Posiedzenie FOMC również było neutralne dla krzywej.

W tym tygodniu ze względu na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych, stawki IRS będą pozostawać głównie pod wpływem rosnących oczekiwań inwestorów na zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, a także utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!