Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dalszy wzrost sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób nie zmieniła się w lipcu w porównaniu do czerwca i wyniosła 2,1% r/r, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (2,5%) oraz powyżej naszej prognozy (1,2%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w lipcu o 1,3% m/m, a tym samym zwiększyła się już drugi miesiąc z rzędu.

Dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się w lipcu do -4,0% r/r wobec -4,7% w czerwcu. Z jednej strony w kierunku obniżenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływało ustąpienie efektu niskiej bazy sprzed roku, który podbił dynamikę sprzedaży w czerwcu (por. MAKROpuls z 21.07.2023), a także odnotowany w lipcu ponowny spadek funduszu płac (por. MAKROpuls z 21.08.2023). Z drugiej strony przeciwny wpływ miały poprawiające się nastroje konsumenckie: w lipcu odnotowano znaczący wzrost wskaźników koniunktury konsumenckiej obrazujących skłonność do dokonywania ważnych zakupów zarówno w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od lutego 2022 r.), jak i zakupów oczekiwanych w horyzoncie rocznym (najwyżej od grudnia 2021 r.)

Podobnie jak w czerwcu, spadek realnej sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym miał w lipcu szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich raportowanych przez GUS kategoriach z wyjątkiem kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (na wzrost sprzedaży w tej kategorii wskazywał obserwowany w lipcu wzrost rejestracji samochodów osobowych). Tempo spadku sprzedaży wyhamowało jednak w porównaniu do czerwca w większości z analizowanych kategorii.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!