Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dalszy wzrost inflacji bazowej w USA

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy ważne dane z USA. Inflacja CPI w USA zmniejszyła się w marcu do 5,0% r/r wobec 6,0% w lutym, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (5,2%). Spadek inflacji wynikał z niższego tempa wzrostu cen nośników energii oraz żywności, podczas gdy inflacja bazowa zwiększyła się w marcu do 5,6% wobec 5,5% w lutym, kształtując się zgodnie z oczekiwaniami rynku. Warto zwrócić uwagę, że inflacja bazowa wzrosła powyżej poziomu inflacji ogółem po raz pierwszy od stycznia 2021 r., co wskazuje na utrzymującą się silną presją inflacyjną w amerykańskiej gospodarce. W naszej ocenie będzie stanowiło to argument dla Fed na rzecz podwyżki stóp procentowych o 25pb na majowym posiedzeniu. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane o miesięcznej dynamice produkcji przemysłowej, która zwiększyła się w marcu do 0,4% m/m wobec 0,2% w lutym, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (0,2%). Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej wynikał z wyższej dynamiki produkcji w przetwórstwie i dostarczaniu mediów, podczas gdy przeciwny wpływ miał jej spadek w górnictwie. Jednocześnie wykorzystanie mocy wytwórczych zwiększyło się w marcu do 79,8% wobec 79,6% w lutym. W zeszłym tygodniu poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej, której miesięczna nominalna dynamika zmniejszyła się w marcu do -1,0% m/m wobec -0,2% w lutym, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (-0,4%). Bez uwzględnienia samochodów miesięczna dynamika sprzedaży spadła w marcu do -0,8% wobec 0,0% w lutym. Spadek dynamiki sprzedaży detalicznej wynikał w znacznym stopniu z silnego obniżenia nominalnej sprzedaży paliw, co związane było ze zmniejszeniem ich cen (o 4,6% m/m w marcu). W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, który zwiększył się w kwietniu do 63,5 pkt. wobec 62,0 pkt. w marcu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (62,2 pkt.). Wzrost indeksu wynikał ze zmniejszenia jego składowych zarówno dla oceny bieżącej sytuacji, jak i oczekiwań. Ponownie zwiększyła się również podawana wraz z indeksem Uniwersytetu Michigan mediana dla oczekiwanej inflacji w horyzoncie 1 roku (4,6% r/r w kwietniu wobec 3,6% w marcu – najwyższy poziom od listopada 2022 r.), co wskazuje, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych w USA nadal rosną. Ubiegłotygodniowe dane z amerykańskiej gospodarki stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą sprowadzone do wymiaru rocznego tempo wzrostu gospodarczego w USA spowolniło w I kw. 2023 r. do 2,1% wobec 2,7% w IV kw. 2022 r. 

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!