Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Dalszy spadek rentowności w ślad za rynkami bazowymi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,23 (spadek o 7pb), 5-letnie do 5,26 (spadek o 15pb), a 10-letnie do 5,24 (spadek o 14pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Spadkowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjają zmniejszające się oczekiwania na dalsze, silne podwyżki przez Fed i EBC w warunkach pojawiających się sygnałów o słabnącej presji inflacyjnej w USA i w strefie euro.

Ogłoszona w ubiegły piątek decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski i jego perspektywy jest neutralna dla stawek IRS. Uważamy, że przewidziane na ten tydzień publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!