COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dalszy rozwój pandemii COVID-19 kluczowy dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,25 (spadek o 4pb), 5-letnie do 0,55 (spadek o 1pb), a 10-letnie zwiększyły się do 0,99 (wzrost o 1pb). W ubiegłym tygodniu stawki IRS w Polsce zmieniały się w ślad za na nastrojami na globalnych rynkach związanych z informacjami hospitalizacji D. Trumpa ze względu na zakażenie koronawirusem. W konsekwencji w pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem stawek IRS. W środę doszło do odwrócenia trendu po tym jak we wtorek D. Trump opuścił szpital. W środę odbyła się aukcja na której BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 3,3 mld PLN przy popycie równym 9,5 mld PLN.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa oraz negocjacji w sprawie pakietu fiskalnego w USA. W naszej ocenie zaplanowane na ten dzień publikacje danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, inflacja) oraz danych z Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy) będą neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!