Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Dalsze przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 43,9 pkt. wobec 43,1 pkt. w sierpniu, kształtując się lekko powyżej oczekiwań rynku (43,7 pkt.) oraz wyraźnie poniżej naszej prognozy (45,0 pkt.). Tym samym indeks od 17 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. W kierunku zwiększenia w indeksu oddziaływały wyższe wkłady 4 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień, zapasów oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla zatrudnienia.

Mimo odnotowanego we wrześniu wzrostu składowe dla bieżącej produkcji i nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych pozostają wyraźnie poniżej granicy 50 pkt., wskazując na utrzymujące się wysokie tempo spadku aktywności w przetwórstwie. W pewnym stopniu aktywność ta podtrzymywana jest przez realizację zaległości produkcyjnych, które we wrześniu obniżyły się już 15 miesiąc z rzędu. Warto jednak zauważyć, że tempo ich spadku systematycznie spowalnia w ostatnich miesiącach. Z jednej strony może to świadczyć o tym, że bufor ten stopniowo się wyczerpuje. Z drugiej strony, część firm w obawie przed przeciągającym się spadkiem zamówień może ostrożniej sięgać po ten bufor, chcąc aby wystarczył on na dłużej.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!