Aktualności firm stowarzyszonych

Dalkia Polska i Politechnika Śląska wspierają rozwój kobiet w energetyce – wystartowała pierwsza edycja Women's Energy In Transition w Polsce

Dalkia Polska zainaugurowała nagrodę Women's Energy In Transition - Polish Edition na najlepsze prace dyplomowe poświęcone zagadnieniu transformacji energetycznej, napisane przez studentki kierunków związanych z energetyką. Program zostanie zorganizowany we współpracy z Politechniką Śląską, a dotyczyć będzie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich, obronionych w latach 2021-2022.

Dalkia od zawsze wspiera kobiety oraz docenia ich rolę w sektorze energetycznym. Dlatego od 2018 roku Dalkia we Francji przyznaje specjalną nagrodę Women's Energy In Transition. Wyróżnienie trafia do studentek i profesjonalistek, które zdecydowały się związać swoją przyszłość naukową i zawodową z kierunkami technicznymi. 24 marca br., na Politechnice Śląskiej przedstawiciele władz uczelni - prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, opiekun specjalizacji transformacja energetyczna oraz dr inż. Arkadiusz Ryfa, zastępca dyrektora ds. dydaktyki, spotkali się z Sylvie Jéhanno, dyrektor generalną Grupy Dalkia, by podpisać list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu. 

„To ważne, aby więcej kobiet decydowało się podejmować wielkie wyzwanie, jakim jest walka ze zmianami klimatu, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić nagrodę Women's Energy In Transition w Polsce. Cieszę się, że w tym roku będą mogły się o nią ubiegać również studentki Politechniki Śląskiej. Jestem pewna, że zgłoszone prace zainspirują nas do podejmowania kolejnych działań związanych z ochroną klimatu." – mówi Sylvie Jéhanno, dyrektor generalna Grupy Dalkia.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej IRENA wykazało, że kobiety stanowią 22% siły roboczej w sektorze ropy i gazu oraz 32% w sektorze energii odnawialnej. Zdaniem IRENA przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie wymagało innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych oraz większego udziału zróżnicowanej puli talentów.  

„Politechnika Śląska od lat wspiera studentki i studentów w rozwijaniu ich pasji oraz pomaga w utorowaniu ich ścieżek zawodowych. Dlatego cieszymy się, że to właśnie we współpracy z naszą uczelnią, odbędzie się pierwsza edycja wyróżnienia Women’s Energy in Transition - Polish Edition. To doskonała okazja, aby nasze studentki mogły podzielić się swoją wiedzą i pomysłami, które będą mogły wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Wierzę, że staż w firmie Dalkia Polska będzie dla nich niezwykłą przygodą, ale też szansą na fantastyczny start w rozwoju ich kariery w sektorze energetycznym.” – mówi dr inż. Arkadiusz Ryfa z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Prace dyplomowe można przesyłać w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. Zgłoszenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.dalkiapolska.com

Laureatki otrzymają możliwość odbycia stażu w jednej ze spółek z Grupy Dalkia Polska w Warszawie lub Katowicach (Dalkia Polska, Dalkia Polska Energia, Dalkia Polska Solutions) oraz nagrody pieniężne o wartości 5 000 zł za nagrodę główną, 3 000 zł za zajęcie II miejsca i 2 000 zł za zajęcie III miejsca. Ceremonia wręczania nagród planowana jest na 15 grudnia 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.dalkiapolska.com

Dalkia Twoim partnerem w transformacji energetycznej

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, towarzyszy swoim klientom w transformacji energetycznej i cyfrowej poprzez dwa obszary działalności: produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Dalkia oferuje swoim klientom „szyte na miarę” rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego budynku, każdego miasta, każdej społeczności, każdego obszaru i każdego zakładu przemysłowego, aby pomóc im sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej i uczynić je bardziej „inteligentnymi”.

***

Dalkia w Polsce 

W 2014 roku Dalkia utworzyła w Polsce swoją spółkę zależną – Dalkię Polska sp. z o.o. W 2015 roku do grupy dołączyła spółka Dalkia Polska Energia S.A., operator zajmujący się zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem miejskich sieci ciepłowniczych, a także produkcją ciepła i energii elektrycznej, m.in. z metanu w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W 2017 roku Dalkia pozyskała spółkę Dalkia Polska Solutions sp. z o.o., wyspecjalizowaną m.in. w inżynierii sanitarnej, elektrycznej i automatyce. Dalkia Polska i jej dwie spółki zależne zatrudniają w Polsce około 400 pracowników i wypracowują obroty na poziomie 180 mln złotych rocznie.

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.

Ewa Gałecka

Główny Specjalista ds. Komunikacji

ewa.galecka@dalkia.com

tel. +48 603 963 220

Dalkia Polska

https://dalkiapolska.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!