Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser zwiększył przychody w 2015 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, zaraportował znaczny wzrost za 2015 r. Skonsolidowane przychody wzrosły o 6,5% do 5,64 mld euro. Liczba przewożonych przesyłek zwiększyła się o 4% do 78,1 mln, zaś ich waga o 5,2% do 37,3 mln ton. Największy wpływ na pozytywne wyniki miały usługi przewozów drogowych w Europie świadczone na rzecz branży spożywczej i firm przemysłowych.</strong></p>

>

- Zebraliśmy plon naszej długoterminowej polityki inwestycyjnej i strategii wzrostu, któr? konsekwentnie wdrażamy w ramach całej naszej firmy – wyjaśnia Bernhard Simon, dyrektor generalny Dachser. – Naszym motorem wzrostu pozostaje obsługa przesyłek eksportowych w ramach Europy w zestawieniu z rozwi?zaniami, które inteligentnie ł?cz? transport l?dowy, lotniczy i morski. Jednak co najważniejsze, nasi klienci doceniaj? fakt, że nieustannie koncentrujemy się na jakości.

Trendy biznesowe

W ramach obszaru biznesowego Road Logistics, który odpowiada za 72% przychodów Dachsera, Dachser European Logistics (EL) niezmiennie korzysta z eksportu jako motoru wzrostu. W 2015 Dachser uzyskał przychody w wysokości 3,433 mld euro (+5,5%) z transportu i magazynowania dóbr przemysłowych. Liczba przesyłek i ich tonaż zwiększyły się odpowiednio o 3,8% i 4,2%. – Dzięki wiedzy eksperckiej i elastycznemu manewrowaniu na rynku, co nie było łatwym wyzwaniem w tym roku na terenie Europy, byliśmy w stanie urosn?ć w zakresie przewozu l?dowego we wszystkich regionalnych jednostkach biznesowych – mówi Bernhard Simon.

Obok bardzo dobrych, napędzonych eksportem wyników w Niemczech i Francji Dachser odnotował także dwucyfrowy wzrost w ramach jednostki European Logistics w Północno-Centralnej Europie i na Półwyspie Iberyjskim. – Skoncentrowanie działalności na europejskim rynku przyniosło   pozytywne wyniki - komentuje Bernhard Simon. – Jesteśmy w stanie zyskać zaufanie najważniejszych klientów, a jednocześnie inwestować na nowych rynkach. W ostatnim roku zmodernizowaliśmy 48 oddziałów na Półwyspie Iberyjskim w zakresie transportu niebezpiecznych materiałów, a w rezultacie zyskaliśmy dostęp do hiszpańskiego przemysłu chemicznego, który jest stabilny i zorientowany proeksportowo.

Liderem wzrostu jest Dachser Food Logistics, który zwiększył przychody o 8,1% do 741 mln euro. Na poziomie krajowym sukces usług logistycznych dla branży spożywczej wynika głównie z siły rynku konsumenckiego w Niemczech. Jednak także jednostka European Food Network rozwinęła międzynarodowe wysyłki towarów spożywczych. Z 13 partnerami, 8 firmami współpracuj?cymi w ramach Europejskiej Sieci Produktów Spożywczych i regularnymi liniami transportowymi pomiędzy 29 krajami, stanowi obecnie sieć o największym pokryciu w Europie. – Przyczyniamy się do sukcesu firmy poprzez inwestycję w sieć. Otworzyliśmy nowy oddział w Erlensee, niedaleko Frankfurtu, który będzie także działać jako centralny hub dla przesyłek spożywczych w Europie - komentuje Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics wygenerował w 2015 r. wzrost przychodów w wysokości 8% i tym samym wniósł do skonsolidowanych przychodów Dachser 1,599 mld euro. - Jesteśmy już obecni w najważniejszych centrach ekonomicznych na świecie, bezpośrednio lub poprzez partnerów, więc w ostatnim roku nie zwiększaliśmy znacz?co naszej sieci pod względem geograficznym - wyjaśnia Bernhard Simon. – Zamiast tego koncentrujemy się na wystandaryzowanych procesach, zintegrowanych systemach IT i bliskiej współpracy z europejsk? sieci? l?dow?. Chcemy oferować naszym klientom globalne usługi logistyczne w zakresie dystrybucji z możliwości? nabycia ich z jednego źródła, co nazywamy Dachser Interlocking.

Bernhard Simon zapowiedział większe inwestycje na bież?cy rok - Po zainwestowaniu 81 mln euro w minionym roku, w 2016 planujemy zainwestować około 125 milionów euro. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na systemy informatyczne i wyposażenie techniczne. Jednak podobnie jak w minionych latach, lwia część trafi do sieci European Road Logistics, w ramach której będziemy budować i rozwijać infrastrukturę logistyczn? w Austrii, Francji, Niemczech i w Polsce.  

Przychody w skrócie:

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl

Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!