Dachser zwiększył przychody w 2015 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, zaraportował znaczny wzrost za 2015 r. Skonsolidowane przychody wzrosły o 6,5% do 5,64 mld euro. Liczba przewożonych przesyłek zwiększyła się o 4% do 78,1 mln, zaś ich waga o 5,2% do 37,3 mln ton. Największy wpływ na pozytywne wyniki miały usługi przewozów drogowych w Europie świadczone na rzecz branży spożywczej i firm przemysłowych.</strong></p>

>

- Zebraliśmy plon naszej długoterminowej polityki inwestycyjnej i strategii wzrostu, któr? konsekwentnie wdrażamy w ramach całej naszej firmy – wyjaśnia Bernhard Simon, dyrektor generalny Dachser. – Naszym motorem wzrostu pozostaje obsługa przesyłek eksportowych w ramach Europy w zestawieniu z rozwi?zaniami, które inteligentnie ł?cz? transport l?dowy, lotniczy i morski. Jednak co najważniejsze, nasi klienci doceniaj? fakt, że nieustannie koncentrujemy się na jakości.

Trendy biznesowe

W ramach obszaru biznesowego Road Logistics, który odpowiada za 72% przychodów Dachsera, Dachser European Logistics (EL) niezmiennie korzysta z eksportu jako motoru wzrostu. W 2015 Dachser uzyskał przychody w wysokości 3,433 mld euro (+5,5%) z transportu i magazynowania dóbr przemysłowych. Liczba przesyłek i ich tonaż zwiększyły się odpowiednio o 3,8% i 4,2%. – Dzięki wiedzy eksperckiej i elastycznemu manewrowaniu na rynku, co nie było łatwym wyzwaniem w tym roku na terenie Europy, byliśmy w stanie urosn?ć w zakresie przewozu l?dowego we wszystkich regionalnych jednostkach biznesowych – mówi Bernhard Simon.

Obok bardzo dobrych, napędzonych eksportem wyników w Niemczech i Francji Dachser odnotował także dwucyfrowy wzrost w ramach jednostki European Logistics w Północno-Centralnej Europie i na Półwyspie Iberyjskim. – Skoncentrowanie działalności na europejskim rynku przyniosło   pozytywne wyniki - komentuje Bernhard Simon. – Jesteśmy w stanie zyskać zaufanie najważniejszych klientów, a jednocześnie inwestować na nowych rynkach. W ostatnim roku zmodernizowaliśmy 48 oddziałów na Półwyspie Iberyjskim w zakresie transportu niebezpiecznych materiałów, a w rezultacie zyskaliśmy dostęp do hiszpańskiego przemysłu chemicznego, który jest stabilny i zorientowany proeksportowo.

Liderem wzrostu jest Dachser Food Logistics, który zwiększył przychody o 8,1% do 741 mln euro. Na poziomie krajowym sukces usług logistycznych dla branży spożywczej wynika głównie z siły rynku konsumenckiego w Niemczech. Jednak także jednostka European Food Network rozwinęła międzynarodowe wysyłki towarów spożywczych. Z 13 partnerami, 8 firmami współpracuj?cymi w ramach Europejskiej Sieci Produktów Spożywczych i regularnymi liniami transportowymi pomiędzy 29 krajami, stanowi obecnie sieć o największym pokryciu w Europie. – Przyczyniamy się do sukcesu firmy poprzez inwestycję w sieć. Otworzyliśmy nowy oddział w Erlensee, niedaleko Frankfurtu, który będzie także działać jako centralny hub dla przesyłek spożywczych w Europie - komentuje Bernhard Simon.

Dachser Air & Sea Logistics wygenerował w 2015 r. wzrost przychodów w wysokości 8% i tym samym wniósł do skonsolidowanych przychodów Dachser 1,599 mld euro. - Jesteśmy już obecni w najważniejszych centrach ekonomicznych na świecie, bezpośrednio lub poprzez partnerów, więc w ostatnim roku nie zwiększaliśmy znacz?co naszej sieci pod względem geograficznym - wyjaśnia Bernhard Simon. – Zamiast tego koncentrujemy się na wystandaryzowanych procesach, zintegrowanych systemach IT i bliskiej współpracy z europejsk? sieci? l?dow?. Chcemy oferować naszym klientom globalne usługi logistyczne w zakresie dystrybucji z możliwości? nabycia ich z jednego źródła, co nazywamy Dachser Interlocking.

Bernhard Simon zapowiedział większe inwestycje na bież?cy rok - Po zainwestowaniu 81 mln euro w minionym roku, w 2016 planujemy zainwestować około 125 milionów euro. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na systemy informatyczne i wyposażenie techniczne. Jednak podobnie jak w minionych latach, lwia część trafi do sieci European Road Logistics, w ramach której będziemy budować i rozwijać infrastrukturę logistyczn? w Austrii, Francji, Niemczech i w Polsce.  

Przychody w skrócie:

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl

Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!