Aktualności firm stowarzyszonych

DACHSER został członkiem stowarzyszenia DWV

1 stycznia 2021 roku DACHSER dołączył do Niemieckiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (DWV), grupy lobbystycznej, która od 1996 r. postuluje szybkie wprowadzenie wodoru jako źródła energii i promuje technologię ogniw paliwowych. DACHSER będzie też uczestniczył w pracach klastra DWV HyLogistics.

Producenci pojazdów, producenci energii odnawialnej i firmy logistyczne połączyli siły i stworzyli tę nową grupę roboczą. Jej celem jest pozyskanie wsparcia politycznego dla przygotowania i wprowadzenia na rynek samochodów ciężarowych z ogniwami paliwowymi, co pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie towarów. Zadaniem grupy będzie też reprezentowanie tych interesów przed niemieckimi i europejskimi decydentami i ministerstwami.

“Transport drogowy towarów odpowiada za około 5 proc. wszystkich gazów cieplarnianych w UE. Technologia wodorowych ogniw paliwowych daje największą szansę na osiągnięcie długoterminowego celu, jakim są pojazdy o zerowej emisji, zwłaszcza w dalekobieżnych trasach mówi Stefan Hohm, Chief Development Officer w DACHSER. “Członkostwo w DWV to dla nas ważny krok, ponieważ współpracujemy z podwykonawcami i kierowcami, aby przygotować sieć DACHSER na zmiany w transporcie” kontynuuje Hohm. 

“To, co sprawia, że ​​ciężarówki na wodór i ogniwa paliwowe są tak atrakcyjne w kontekście transportu towarów, to wysoki poziom wydajności systemu oferowany przez ogniwa paliwowe, znacznie przewyższający wydajność silników spalinowych. Ten typ napędu charakteryzuje się również zerową lokalną emisją tlenku azotu, CO2 i cząstek stałych. Cieszymy się, że jednym z naszych członków będzie DACHSER, wiodący dostawca usług logistycznych” mówi Werner Diwald, prezes zarządu DWV.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!