Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser zatrudnił swoich stażystów

<p style="text-align: justify;">Właśnie zakończyła się pierwsza edycja programu stażowego firmy Dachser. Wszystkie z 7 osób, które odbyły dwuletni staż, będą kontynuować kariery w różnych oddziałach firmy w Polsce. Równocześnie ruszyła trzecia edycja programu, w ramach którego operator przyjął kolejne osoby.</p>

>

Młodzi ludzie, którzy właśnie zakończyli dwuletnie staże w Dachser, zostali zatrudnieni w oddziałach w G?dkach pod Poznaniem, Pruszkowie pod Warszaw?, Strykowie, Sosnowcu i Wrocławiu. Operator logistyczny zyskał w ten sposób dwóch spedytorów, dwóch dyspozytorów, specjalistę ds. obsługi klienta, specjalistę ds. logistyki magazynowej oraz doradcę handlowego. Działy, w których dotychczasowi stażyści rozpoczynaj? pracę, wybrali w porozumieniu ze swoimi przełożonymi, mentorami w działach oraz trenerami wewnętrznymi, którzy sprawowali nad nimi opiekę przez cały okres trwania stażu.


Korzyści dla obu stron

[caption id="attachment_88909546" align="alignleft" width="150" caption="Agnieszka Jozwik Dyrektor Personalny Dachser"][/caption]

„Stażystów rekrutujemy wśród absolwentów szkół średnich, głównie o profilu logistycznym” – mówi Agnieszka Józwik, Dyrektor Personalny w Dachser Sp. z o.o. „Ta młodzież najczęściej już wie, czy chce się zwi?zać z logistyk? na dłużej. Jest też
w odpowiednim momencie życia, by rozpocz?ć karierę zawodow?. Dla nas ten program jest świetnym sposobem na uzupełnianie kadr wykwalifikowanymi, sprawdzonymi ludźmi” – dodaje. „Obecnie głównym problemem młodych ludzi na rynku pracy jest brak doświadczenia, dlatego warto starać się o nie jeszcze podczas nauki. Nasz program stażowy umożliwia uczestnikom nie tylko zdobycie doświadczenia w logistyce, ale również pomaga w usamodzielnieniu się – za pracę u nas dostaj? pensję. Jednocześnie mog? podj?ć studia wyższe w trybie zaocznym” – wyjaśnia Agnieszka Józwik


Przebieg stażu


Stażyści zaczynaj? od magazynu, następnie przechodz? do zespołu dyspozycji, spedycji, obsługi klienta, działu handlowego i reklamacji. Praca w każdym z działów trwa 3-4 miesi?ce. W ten sposób świetnie poznaj? firmę, procesy logistyczne oraz różne aspekty pracy w logistyce. Jednocześnie, wraz z kolegami uczestnicz?cymi w programach w innych krajach, zgłębiaj? swoj? wiedzę, korzystaj?c z platformy e-learningowej. Po ukończeniu stażu maj? spor? szansę na zatrudnienie w Dachser.


Jak to działa w Niemczech?


Program stażowy Dachser powstał w centrali firmy w Niemczech. Tam kierowany jest do uczniów szkół zawodowych o profilu logistycznym, którzy chc? zwi?zać swoj? karierę zawodow? z logistyk?. Ide? jest kształcenie w systemie dualnym, ł?cz?cym nauczanie teoretyczne z praktyk?. Niemiecki Dachser przyjmuje ok. 500 stażystów rocznie, z których ok. 70 proc. zostaje w firmie zatrudnionych. Ponieważ nasze krajowe regulacje prawne nie pozwalaj? na tak? sam? realizację praktyk poł?czonych z nauk?, Dachser zaadaptował program niemiecki do polskich warunków. Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 263 pracowników w 8 oddziałach (pod Pruszkowem k. Warszawy, w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, G?dkach k. Poznania, Sosnowcu k. Katowic i Gdańsku).
W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniaj?c 21 650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 miliony przesyłek o ł?cznej wadze 37,46 milionów ton.

O firmie:
Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 347 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania   i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden   z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności? i spersonalizowan? obsług?.

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!