Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser zapewnia szybszy transport z Chin

<p style="text-align: justify;"><strong>DACHSER, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, jak przed wiekami skutecznie wykorzystuje drogę lądową, by transportować towary swoich klientów pomiędzy Europą a Chinami. Licząca blisko 11-tys. km trasa lądowa, stanowiąca nowy Jedwabny Szlak, pokonywana jest obecnie koleją jako alternatywa dla transportu lotniczego i morskiego. Polskim punktem na Jedwabnym Szlaku Dachser są</strong> <strong>Małaszewicze. Jedną z firm korzystających z tej trasy jest obecna także w Polsce firma Wilo - działający w skali globalnej niemiecki producent pomp i systemów pompowych. </strong></p>

>

Bior?c pod uwagę wymogi procesów produkcyjnych, właśnie za rad? Dachser, Wilo zdecydował się na przyspieszenie swoich morskich transportów z Chin do Europy wykorzystuj?c w tym celu kolej. Operator regularnie bowiem przewozi ładunki drobnicowe swoich klientów na trasie biegn?cej wzdłuż nowego Jedwabnego Szlaku. W ramach kompleksowej obsługi Dachser odbiera części z fabryki Wilo w Chinach, zapewnia ich transport l?dowy z Chin poprzez Kazachstan, Rosję, Białoruś, polski oddział w Małaszewiczach do końcowego przystanku kolejowego w Hamburgu. Tam na rzecz klienta załatwia procedury celne, a następnie dostarcza części do fabryki Wilo w Dortmundzie. Wszystkie te operacje trwaj? 17 dni.

Droga kolejowa pomiędzy Chinami a Europ? wzdłuż nowego Jedwabnego Szlaku jest obecnie oceniana jako bezpieczna i przewidywalna. - Poci?gi s? z reguły na czas, a raporty statusowe s? przygotowywane przynajmniej raz dziennie, umożliwiaj?c śledzenie towarów przez GPS – komentuje Helmut Lustinetz, stoj?cy na czele Global Partner Management w DACHSER Air & Sea Logistics.

Pod względem wolumenu transport kolejowy stanowi niszę w stosunku do przewozów morskich. Jednak ma duże znacznie, kiedy liczy się czas dostawy (14 - 16 dni w porównaniu z 38-45 dni w przypadku transport morskiego), a jednocześnie gdy przesyłka nie jest na tyle pilna, by uzasadniała poniesienie kosztu transportu lotniczego (pozwala uzyskać czas 3-6 dni). W rezultacie eksperci szacuj?, że wykorzystanie na nowo odkrytej trasy zyska na znaczeniu w ci?gu najbliższych kilku lat. Otworzy to nowy, nowoczesny rozdział w historii Jedwabnego Szlaku.

  ***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.  

  KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail:
kinga.szkutnik(@)practum.pl

Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail:
iwona.wiacek(@)practum.pl

Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail:
dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!