Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser z nowym cross-dockiem w Strykowie

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;"><strong>Dachser, globalny operator logistyczny, rozbudował terminal przeładunkowy pod Łodzią. Na terenie strykowskiego oddziału stanął nowy magazyn cross-dockowy, co oznacza zwiększenie tamtejszej powierzchni przeładunkowej do blisko 4 tys. mkw. Wybudowany właśnie obiekt został też przystosowany do obsługi produktów chemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych. Jednocześnie w Strykowie powstaje nowa polska siedziba Dachser. </strong></span></span></p>

>

- Dzięki tej inwestycji możemy jeszcze efektywniej wspierać naszych klientów z centralnej i wschodniej Polski w ich rozwoju zagranicznym. Stryków dysponuje obecnie 24 stałymi liniami drobnicowymi – w tym 14 do Niemiec - ł?cz?cymi ten region Polski z europejsk? sieci? transportow? Dachser. Za jej pośrednictwem towary rodzimych eksporterów sprawnie i w krótkim czasie docieraj? do dowolnego miejsca za granic? - komentuje Michał Simkowski, Kierownik Oddziału Stryków.  

Nowa hala przeładunkowa to 24 dodatkowe rampy, co oznacza, że strykowski oddział w 2019 r. będzie korzystał w sumie z 34 ramp przeładunkowych. W magazynie zastosowano też energooszczędne i ekologiczne oświetlenie led.  

- Rozbudowa oddziału onowy cross-dock pozwala nam ponad dwukrotnie zwiększyć powierzchnię do obsługi przesyłek w Strykowie, co przekłada się na lepsz? organizację i efektywność wszystkich procesów. Od lat wolumeny towarów obsługiwanych przez Dachser systematycznie rosn? i dotychczasowy obiekt przestawał nam już wystarczać. Teraz dysponujemy dodatkowym magazynem, który nie tylko umożliwia komfortow? obsługę zleceń w obecnej skali, ale i zostawia miejsce na dalszy rozwój - mówi Krzysztof Słaby, Kierownik Operacyjny Oddziału Dachser w Strykowie.  

Kolejny etap strykowskiej inwestycji obejmuje modernizację dotychczas istniej?cej hali przeładunkowej, a także budowę nowoczesnego biurowca o powierzchni blisko 2,5 tys. mkw. Oprócz biura lokalnego oddziału będ? się tu mieściły siedziba polskiego zarz?du Dachser i agencja celna operatora. Zakończenie budowy zaplanowane jest na pocz?tek 2020 roku.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Dominika Rajczykowska, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.rajczykowska@practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!