Aktualności firm stowarzyszonych

DACHSER wzmacnia sieć w Europie Północnej

<p style="text-align: justify;">Z dniem 1 czerwca 2014 r. DACHSER wchodzi na fiński rynek z nową spółką DACHSER Finland Oy. Pięćdziesiąt procent udziałów kapitałowych w spółce posiada ACE Logistics Group – partner operatora z siedzibą w Tallinie w Estonii, z którym DACHSER już od ponad piętnastu lat współpracuje w regionie bałtyckim.</p>

>

Nowa lokalizacja DACHSER położona w Vantaa w pobliżu Helsinek ma 1200 mkw. powierzchni magazynowej i realizuje codzienne poł?czenia z europejsk? sieci? l?dow?. Przesyłki z Finlandii do Europy transportowane s? w jasno określonych ramach czasowych. Poprzez wykorzystanie rozwi?zań eurohubów zlokalizowanych w   Bratysławie (Słowacja) i Überherrn (Niemcy) oraz platformę centraln? w Bad Salzuflen (Niemcy) przesyłki s? konsolidowane, a łańcuch dostaw w znacz?cy sposób optymalizowany. Tak samo dzieje się z przesyłkami kierowanymi do Finlandii. DACHSER Air & Sea Logistics w 2013 roku nabył większościowy pakiet udziałów w spółce Oy Waco Finlandia, dzięki czemu DACHSER Finland Oy zajmuje się również spedycj? lotnicz? i morsk?. „Systemy informatyczne, jednolite standardy wydajności i jakości, stałe ramy czasowe oraz rozbudowana sieć oddziałów w całej Europie – to główne korzyści płyn?ce z bezpośredniego poł?czenia z sieci? DACHSER. Teraz w pełni mog? docenić je również klienci z Finlandii” – mówi Michael Schilling, szef transportu drogowego w DACHSER. „Ta integracja jest jednocześnie wzmocnieniem naszej sieci transportowej w Europie Północnej” – dodaje.

"Vantaa, dzięki swojej bliskości do fińskiego eksportu i importu, jest świetn? lokalizacj?” – wyjaśnia Tuomas Leimio, dyrektor zarz?dzaj?cy DACHSER Finland Oy. „Aż 85 proc. transportu l?dowego Finlandii zlokalizowane jest w trójk?cie wyznaczonym przez miasta Helsinki, Turku i Tampere. Na rynku fińskim, wspieranym przez globaln? sieć DACHSER oraz nasze wysoko rozwinięte procesy i systemy informatyczne, widzimy doskonałe perspektywy wzrostu” – dodaje.

DACHSER w Europie Północnej posiada ponadto swoje organizacje krajowe w Danii, Norwegii i Szwecji, gdzie zatrudnia w sumie około 500 pracowników. Natomiast Estonia, Łotwa i Litwa s? obsługiwane przez wieloletniego partnera DACHSER – operatora logistycznego ACE Logistics Group.

O DACHSER:

DACHSER, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

DACHSER oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics i DACHSER Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, DACHSER w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.
Więcej informacji: www.DACHSER.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!