Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser wprowadza nowe usługi premium: targo on-site

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wprowadza </strong><strong>interesujące dla polskich eksporterów nowe rozwiązania premium dla segmentów business to consumer i business to business: targo on-site, targo on-site plus i targo on-site premium, różnicujące obsługę w ostatnim etapie łańcucha dostaw.</strong></p>

>

Usługi targo on-site s? uzupełnieniem dotychczasowych usług Dachser entargo, świadczonych w ramach Dachser European Logistics. S? to usługi dodatkowe zwi?zane z dostaw? w uzgodnione miejsce i o określonym czasie, ł?cznie z zarz?dzaniem zwrotami, utylizacj? opakowań i ewentualnymi innymi usługami dodatkowymi, realizowanymi na indywidualne zapotrzebowanie klientów.

Poszerzenie naszego portfolio usług to odpowiedź na rosn?ce potrzeby naszych klientów, działaj?cych również w segmencie e-commerce – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Dzięki targo on-site nasi klienci mog? zagwarantować odbiorcom swoich produktów dostawę w dokładnie w określonym miejscu i czasie, wraz z usługami dodatkowymi, świadczonymi przez kuriera lub dodatkowego pracownika, który może zaj?ć się montażem czy zwrotem i utylizacj? opakowania. To kolejny etap przekazywania czynności zwi?zanych z ostatnim etapem łańcucha dostaw operatorowi logistycznemu – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Targo on-site

W przypadku usługi targo on-site, czas dostawy jest analogiczny jak w przypadku produktu targospeed. Po telefonicznym potwierdzeniu terminu dostawy, jest ona realizowana w godzinach porannych lub popołudniowych. Dotyczy segmentu B2C oraz krajów takich jak Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg i Czechy.

Targo on-site plus

Rozwi?zanie to od standardowego targo on-site różni się tym, że oprócz dostaw do południa i po południu, mog? być one realizowane dodatkowo w godzinach wieczornych (16 – 20) oraz w sobotę. Dotyczy segmentów B2C i B2B oraz krajów takich jak Niemcy, Austria, Belgia, Holandia, Luksemburg i Czechy.

Targo on-site premium

Rozwi?zanie to realizowane jest we współpracy z sieci? Kolb i zapewnia wyj?tkowo szybk? dostawę, w 3 – 5 dni roboczych w Niemczech i do 7 dni roboczych Austrii. Dotyczy segmentów B2C i B2B oraz tylko Niemiec i Austrii.

***

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia w Polsce obecnie 341 pracowników w 8 oddziałach (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe s? uzupełnieniem oferty), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów, a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Grupie Dachser:

Zatrudnienie przekroczyło 25 tys. pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie. W 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportował w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowany w 42 krajach.

Więcej informacji na temat firmy Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Szałek-Kowalska
Specjalista ds. marketingu i PR
anna.szalek-kowalska(@)dachser.com
tel. +48 42  279 02 41

GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Katarzyna Próchniak
katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl
tel. +48 22  428 27 82

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!