Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser uruchomił bezpośrednią linię Warszawa-Bratysława

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, uruchomił nowe bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bratysławy. Ciężarówki w żółto-niebieskich barwach będą realizowały przewozy na tej trasie we wszystkie dni robocze. Dzięki regularnej linii, łączącej stolicę ze słowackim Eurohubem Dachser, przesyłki drobnicowe rodzimych eksporterów z okolic Warszawy będą odtąd docierały szybciej również do innych krajów położonych na południe od Polski.

 

Nowe poł?czenie wyeliminowało potrzebę przeładunków na trasie do Bratysławy, gdzie znajduje się jeden z trzech głównych terminali przeładunkowych Dachser w Europie. Słowacki Eurohub dysponuje bezpośrednimi liniami do wszystkich oddziałów Dachser na południu kontynentu, dzięki czemu towary docieraj? do miejsca przeznaczenia bez dodatkowych przestojów. Przesyłki wysyłane z Warszawy dostarczane s? do Austrii w dwa, a do Rumunii w trzy lub cztery dni robocze (w zależności od miasta). Transporty szybciej trafiaj? również do odbiorców na Węgrzech i do krajów Półwyspu Bałkańskiego.

- Polscy przedsiębiorcy z roku na rok zwiększaj? swoj? sprzedaż za południow? granicę, co przekłada się na duży popyt na usługi transportowe na tej trasie. Wozimy coraz więcej sprzętu oświetleniowego, narzędzi, artykułów wentylacyjnych oraz innych polskich wyrobów, które ciesz? się dużym powodzeniem na Słowacji i południu Europy Linia do Bratysławy to dla nas duże usprawnienie operacyjne, a dla naszych klientów możliwość jeszcze łatwiejszego dotarcia do zagranicznych odbiorców. Szczególnie, że ciężarówki wyjeżdżaj? z warszawskiego oddziału Dachser we wszystkie dni robocze, więc przedsiębiorcy mog? być spokojni, że ich przesyłki dotr? do adresatów na czas – komentuje Wojciech Cios, regionalny kierownik sprzedaży z warszawskiego oddziału Dachser.

Dachser Polska regularnie rozbudowuje sieć bezpośrednich międzynarodowych poł?czeń drogowych. Obecnie operator dysponuje blisko 100 codziennymi poł?czeniami eksportowymi z Polski. Nowo uruchomiona trasa jest trzeci? lini? Dachser na Słowację.

Eksport polskich towarów do Republiki Słowackiej systematycznie rośnie. Według danych GUS za 11 miesięcy 2018 roku wartość produktów wysłanych na Słowację była większa o blisko 10% w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku, od 2015 roku wzrosła zaś o ponad 1/3. Rozwojowi wymiany handlowej między Polsk? a Słowacj? sprzyja nie tylko geograficzna bliskość, ale też podobieństwo kultury i języka. Do południowych s?siadów wysyłane s? przede wszystkim materiały budowlane, meble, artykuły rolno-spożywcze, tekstylia i obuwie, a także sprzęty gospodarstwa domowego czy części samochodowe. Słowacja jest obecnie jednym z dziesięciu krajów w Unii Europejskiej, do których trafia najwięcej towarów z Polski.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

KONTAKT:

Joanna Milewska, Practum Consulting, 605  866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Dominika Rajczykowska, Practum Consulting, 608  080 844, e-mail: dominika.rajczykowska(@)practum.pl
Kinga Szkutnik, Practum Consulting, 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!