Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser spełnia dziecięce marzenia

<p style="text-align: justify;">Firma Dachser wsparła „Wieczór marzeń” zorganizowany przez Fundację Dziecięca Fantazja w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Operator logistyczny postarał się także spełnić największe marzenia kilkorga z podopiecznych Fundacji.</p>

>

Akcja „Wieczór marzeń” ma charakter międzynarodowy i odbywa się na terenie ogrodów zoologicznych w wielu krajach. W tym szczególnym dniu wszystkie ZOO na świecie zapraszaj? wybrane dzieci, aby mogły one choć na chwilę poczuć się wyj?tkowo i nie myśleć o swojej chorobie. W „Wieczorze marzeń”, który odbył się 6 czerwca w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, wzięło udział około 250 dzieci.

„Fundacja Dziecięca Fantazja to wyj?tkowe przedsięwzięcie, stworzone aby pomagać najsłabszym, pokrzywdzonym przez los dzieciom, dlatego Dachser zaangażował się w Wieczór marzeń” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes zarz?du Dachser w Polsce. „Mamy nadzieję, że dzieci, którym pomogliśmy spełnić ich marzenia, mogły choć na chwilę zapomnieć o swoich chorobach” – dodał.

Celem Fundacji Dziecięca Fantazja, organizatora „Wieczoru marzeń”, jest wniesienie radości w życie nieuleczalnie chorych i zmagaj?cych się z chorobami zagrażaj?cymi życiu poprzez spełnianie ich największych marzeń. W ci?gu 10 lat swojej działalności Fundacja spełniła 3500 marzeń nieuleczalnie chorych dzieci w całej Polsce.

O Dachser:

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

Z pracownikami w liczbie 25.000 w 471 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości prawie 5 miliardów euro i obsłużył około 70 mln przesyłek.

Dachser w Polsce w 2013 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 199,1 mln PLN oraz obsłużył 766.168 przesyłek o tonażu 261.434 ton. Firma zatrudnia obecnie 295 pracowników w 8 oddziałach.

Więcej informacji: www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!