Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser rozpoczyna współpracę z agencją Practum

<p style="text-align: justify;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, powierzył działania wizerunkowe w Polsce agencji Practum Consulting. Będzie ona prowadzić PR korporacyjny i produktowy na rzecz Dachser oraz obsługiwać biuro prasowe operatora.</strong></p>

>

- W najbliższych miesi?cach czekaj? nas nowe wyzwania biznesowe i wizerunkowe. Między innymi będziemy obchodzić ważny dla nas jubileusz 10-lecia istnienia Dachser w Polsce, zależy nam też na silnym wsparciu wizerunkowo-marketingowym naszych planów strategicznych na ten rok. Dachser jest bez w?tpienia liderem jakości w zakresie obsługi logistycznej firm na całym świecie i mamy na tym polu istotne przewagi biznesowe, które chcemy skutecznie komunikować – komentuje Grzegorz Lichocik, prezes zarz?du Dachser w Polsce.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy uzupełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Practum Consulting to agencja PR oferuj?ca kompleksowe usługi z zakresu public relations, investor relations i zarz?dzania kryzysowego. Za Practum stoi 15-letnie doświadczenie konsultantów w projektowaniu i realizacji różnorodnych programów PR i IR dla firm i organizacji z różnych branż. Kampanie realizowane przez konsultantów Practum wielokrotnie zyskiwały uznanie w polskich i międzynarodowych konkursach PR, m.in. agencja posiada na swoim koncie Gold SABRE Award 2015, IPRA Golden World Award for Excellence 2015, br?zow? statuetkę Stevie ? 2014 czy wyróżnienie w konkursie PR Daily's 2015 Nonprofit PR Awards.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0 608  08 08 44, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!