Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser Poznań dostarcza coraz więcej do Hiszpanii

<p align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="color: #000000;">Poznański oddział Dachser, jednego z wiodących operatorów logistycznych, w I półroczu 2017 r. dostarczył do Hiszpanii o ponad 50% więcej przesyłek drobnicowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Duża dynamika rozwoju była widoczna także w całym 2016 r. </span></span></p>

>

Hiszpania znajduje się w pierwszej dziesi?tce największych odbiorców polskiego eksportu. Minione lata to systematyczny wzrost wymiany handlowej między tymi krajami. Dane statystyczne GUS za ubiegły rok potwierdzaj?, że ten trend nadal się utrzymuje – w 2016 r. z Polski do Hiszpanii przewieziono towary o wartości blisko 21,83 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 11% rok do roku. Beneficjentem tej koniunktury w wymianie gospodarczej między Polsk? a Hiszpani? jest m.in. Dachser, który specjalizuje się w obsłudze eksporterów.

- Polskie produkty zdobywaj? coraz silniejsz? pozycję w Hiszpanii. Jednocześnie zmieniaj? się wymagania hiszpańskich klientów, którzy – podobnie jak inni europejscy odbiorcy – wol? zamawiać mniejsze partie, a częściej. W efekcie krajowi eksporterzy zwiększaj? zapotrzebowanie na obsługę przesyłek drobnicowych w tym kierunku. Dachser ze swoj? sieci? poł?czeń i oddziałów, która obecnie na całym Półwyspie Iberyjskim obejmuje 87 lokalizacji, zapewnia szybkie dostawy i sprawny serwis drobnicowy. Dzięki temu towary z Polski do Hiszpanii jesteśmy w stanie dostarczyć nawet w ci?gu 4 dni roboczych – mówi Rafał Owczarek, kierownik sprzedaży Dachser na region północno-zachodniej Polski.

Z Poznania do Hiszpanii Dachser przewozi głównie produkty firm z branży elektronicznej, obuwniczej, reklamowej, oświetleniowej, a także urz?dzenia przemysłowe. Odbiorc? dużej części przesyłek s? centra dystrybucyjne z branży e-commerce. Aktualnie najwięcej przesyłek drobnicowych nadawanych przez eksporterów z Polski za pośrednictwem wielkopolskiego oddziału Dachser trafia w okolice Barcelony, Madrytu, Walencji, Saragossy i León. Nie brakuje jednak dostaw także do innych lokalizacji w tym kraju. Towary z Dachser Poznań trafiaj? do Hiszpanii przez dwa niemieckie centra przeładunkowe – w Dortmundzie i Rheine, z którymi oddział ma bezpośrednie poł?czenie. Stamt?d polskie produkty maj? możliwość dotarcia do kilkudziesięciu lokalnych oddziałów operatora w Hiszpanii, wliczaj?c w to Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

- Tak gęsta sieć drobnicowa, dostępna za naszym pośrednictwem dla polskich eksporterów, to głównie efekt zintegrowania z Dachser hiszpańskiego operatora Azkar. Proces ten rozpocz?ł się kilka lat temu, a w 2017 roku zakończyliśmy poł?czenie obu firm. Azkar w tym roku zmienił również nazwę na Dachser. Integracja tak dużej firmy to wyzwanie dla całej sieci. Oprócz wspólnego systemu operacyjnego dostosowane musiały zostać produkty i procesy oraz wdrożone zasady komunikacji jednolite dla całej sieci Dachser. Dzięki tej akwizycji nasi rodzimi producenci także na Półwyspie Iberyjskim mog? oczekiwać jednolitego standardu obsługi dostaw paletowych, znanego im już wcześniej z wysyłek do innych krajów realizowanych przez Dachser. W szczególności dotyczy to możliwości śledzenia dostaw na całej trasie przejazdu w czasie rzeczywistym, co do dziś jest branży logistycznej wielk? rzadkości? – opowiada dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Poznańskie centrum logistyczne Dachser jest największym oddziałem tej firmy w Polsce, zatrudniaj?cym blisko 100 osób. Obecnie oddział dysponuje 17 codziennymi bezpośrednimi liniami drobnicowymi m.in. do Niemiec, Holandii, Czech, Austrii czy Finlandii. Za ich pośrednictwem przesyłki docieraj? z Poznania do 431 oddziałów drogowej sieci Dachser w 37 krajach Europy. Zlokalizowany w komunikacyjnym sercu Wielkopolski oddział zarz?dza także magazynem na 7400 miejsc paletowych i oprócz dystrybucji ma w swojej ofercie również logistykę kontraktow?.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!