Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser powiększył oddział we Wrocławiu

<p style="text-align: justify;"><strong>Polska organizacja Dachser powiększyła wynajmowaną na potrzeby oddziału we Wrocławiu powierzchnię magazynową oraz biurową. Obecnie magazyn operatora ma ponad 5 tys. mkw., a część biurowa blisko 500 mkw. Obiekt położony jest w jednym z wrocławskich parków magazynowych Panattoni Park Wrocław II.</strong></p>

>

Wrocławski oddział jest jedn? z ośmiu lokalizacji operatora w Polsce, a po wynajęciu dodatkowej powierzchni jest trzecim pod względem wielkości krajowym magazynem Dachser. Oddział funkcjonuje we Wrocławiu od 2011 roku.

„Powiększona powierzchnia magazynowa i operacyjna pozwoli na sprawniejsz? obsługę przesyłek, których ilość w ostatnich latach dynamicznie wzrasta. Nasi klienci, zajmuj?cy się głównie eksportem, rozwijaj?c się, dystrybuuj? coraz więcej towarów, a my musimy ich wspierać, wychodz?c naprzeciw tym pozytywnym zmianom” – mówi Michał Simkowski, kierownik oddziału Dachser we Wrocławiu. „W zwi?zku ze zwiększeniem wolumenu przesyłek oraz rozbudow? oddziału, w najbliższych miesi?cach planujemy zwiększenie zatrudnienia” – dodaje.

Dzięki rozbudowie wrocławski oddział Dachser zyskał ponad 3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 250 mkw. powierzchni biurowej. Zatrudnia obecnie 35 pracowników. Klientami operatora na terenie Dolnego Śl?ska s? głównie firmy z branży przemysłowej i dóbr użytkowych. Jako integralna część europejskiej sieci Dachser, oddział we Wrocławiu realizuje transporty w ramach produktu entargo do całej Zachodniej Europy. Oddział wrocławski zajmuje się obsług? przesyłek na wielu kierunkach, s? to głównie Niemcy, a także Francja, Czechy,   Słowacja, Hiszpania i Włochy.

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce ponad 300 pracowników w 8 oddziałach (m.in. w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych w Europie.

Dachser oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usługi dodane dla klientów w trzech obszarach biznesowych: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Kompleksowe i interdyscyplinarne usługi, takie jak logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwi?zania branżowe uzupełniaj? ofertę firmy. Gęsta sieć transportowa w Europie i na świecie wraz ze zintegrowan? technologi? informatyczn? umożliwiaj? świadczenie inteligentnych usług logistycznych o zasięgu globalnym.

***

O firmie:

Dachser Sp. z o.o. w Polsce reprezentuje międzynarodowego operatora logistycznego Dachser GmbH & Co. KG. Firma została założona w 1930 roku w Kempten (Bawaria/Niemcy) przez Thomasa Dachsera. Obecnie grupa Dachser liczy 471 oddziałów na całym świecie, w tym 8 w Polsce. Tworz? one międzynarodow? i krajow? sieć terminali dystrybucyjnych. Dachser specjalizuje się w transporcie ładunków drobnicowych, przewozie ładunków częściowych (LTL) i całopojazdowych (FTL) oraz usługach magazynowania   i konfekcjonowania towarów (logistyka kontraktowa). Firmę wyróżnia innowacyjny system informatyczny, wspólny dla wszystkich oddziałów Dachser. Atutem firmy jest dynamicznie rozwijaj?ca się sieć poł?czeń drobnicowych na terenie Europy. Sieć spedycji lotniczej i morskiej zapewnia poł?czenie z całym światem. Dachser to jeden   z niewielu operatorów logistycznych, który skutecznie ł?czy globalny zasięg, ogromn? skalę operacji z elastyczności? i spersonalizowan? obsług?.

  
  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!