Dachser powiększa się w Karlsruhe

<p style="text-align: justify;" lang="de-DE" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dachser, globalny operator logistyczny, zainwestuje ponad 20 mln euro w rozbudowę centrum logistycznego w mieście Malsch, położonym niedaleko Karlsruhe w Niemczech.  Powierzchnia nowego magazynu wynosi blisko 22 tys. mkw., zapewniając miejsce dla ok. 43 tys. palet. Obiekt został zaprojektowany tak, by umożliwić odpowiednie przechowywanie produktów chemicznych oraz towarów niebezpiecznych, takich jak farby, powłoki i kleje. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na pierwszy kwartał 2019 r.</strong></span></p>

>

Dachser działa w Malsch od 2012 roku. Niemieckie miasto stało się kluczow? lokalizacj? dla operatora ze względu na doskonałe poł?czenia z Francj?, stanowi?c? główny kierunek eksportu niemieckich chemikaliów. Decyzja o rozbudowie tamtejszego centrum logistycznego została podjęta w odpowiedzi na rosn?ce zapotrzebowanie ze strony firm z branży chemicznej.

- Badenia-Wirtembergia jest jednym z pięciu wiod?cych niemieckich landów pod względem przychodów w ramach branży chemicznej.  W zwi?zku z tym jest tutaj duży popyt na współpracę z niezawodnym partnerem logistycznym, który zapewni bezpieczny transport oraz właściwe przechowywanie produktów chemicznych - mówi Bernd  Großmann, dyrektor generalny  oddziału  Dachser Malsch.

Dachser  ma duże doświadczenie w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych. Firma dysponuje dedykowanym obszarem biznesowym DACHSER Chem-Logistics, oferuj?cym rozwi?zania dopasowane do potrzeb klientów z tego sektora. Podczas transportu i przechowywania ładunków specjalnych operator działa zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i jakości, które znacznie wykraczaj? poza obowi?zuj?ce wymogi prawne.  

- Dachser  przeprowadził w ostatnich kilku latach wiele inwestycji w ramach logistyki kontraktowej tworz?c ponad 500 tys. nowych miejsc paletowych.  Dzięki nowemu obiektowi do obsługi materiałów niebezpiecznych możemy oferować siln? sieć dla przemysłu chemicznego w południowo-zachodnich Niemczech, ze specjalnie wyposażonymi magazynami w Karlsruhe, Mannheim,  Überherrn  i Ulm - mówi Alexander  Tonn, dyrektor zarz?dzaj?cy Dachser European Logistics w Niemczech.

Nowy obiekt w Malsch podzielono na dziewięć sekcji odgrodzonych od siebie zaporami ogniowymi. Każda z poszczególnych części magazynu będzie wyposażona m.in. w automatyczny system gaśniczy ze spryskiwaczami sufitowymi, a także w dodatkowe zraszacze wmontowane w półki. Większość sektorów będzie posiadać instalacje ostrzegaj?ce przed wyciekiem gazu oraz system przeciwpożarowy z wykorzystaniem piany gaśniczej. Co więcej, w posadzkę ze zbrojonego betonu wbudowane zostan? specjalne arkusze uszczelniaj?ce, które w poł?czeniu ze specjaln? niższ? konstrukcj? podłogi będ? w stanie zatrzymać więcej wody użytej do ugaszenia ognia. Tymczasem bariery przy studzienkach ściekowych zapewni? dodatkow? ochronę przed skażeniem wód gruntowych.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach. Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie http://www.dachser.com

KONTAKT:

Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Arpina Hovhannisyan, Practum Consulting, tel. 0  662  688  020, e-mail: arpina(@)practum.pl
Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!