Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser ponownie najlepszą marką logistyczną

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, osiągnął najlepszy wynik wśród marek logistycznych w Rankingu Wizerunku 2016 opublikowanym przez niemieckie czasopismo branżowe „Verkehrsrundschau". Dachser jako jedyna firma logistyczna zwyciężył b</strong></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>owiem w dwóch kategoriach</strong></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><strong>: „Przewozy całopojazdowe i drobnicowe" oraz „Logistyka towarów konsumpcyjnych i artykułów spożywczych" zdobywając nagrody Image Awards.</strong></span></p>

>

  - Jesteśmy szczęśliwi, że raz jeszcze obroniliśmy obie nagrody - mówi Bernhard Simon, CEO Dachser. – Potwierdzaj? one, że nasze zaangażowanie w jakość, kompetencje oraz poziom usług s? pozytywnie postrzegane przez rynek. Jednocześnie motywuje nas to, aby kontynuować nasze działania w tym zakresie – dodaje Bernhard Simon.

W Rankingu Wizerunku, który przeprowadzany jest co dwa lata, w kategorii "Przewozy całopojazdowe i drobnicowe" nabywcy usług logistycznych przyznali Dachser 738 na 1000 możliwych punktów, natomiast w kategorii "Logistyka towarów konsumpcyjnych i artykułów spożywczych" 747 punktów. Uzyskane wyniki zapewniły Dachser najwyższe miejsce w rankingach.

Badania prowadzone przez „Verkehrsrundschau" w ramach Rankingu Wizerunku pokazały też, że 96% decydentów z branży logistycznej w sektorze przemysłu i handlu uważa, że reputacja usługodawcy odgrywa znacz?c? rolę przy zawieraniu kontraktów transportowych i

logistycznych. Twierdzili również, że wizerunek operatorów działaj?cych w branży logistycznej określaj? trzy czynniki: stosunek ceny do wykonania, jakość usług oraz obsługa klienta. Badanie pokazało też, że w obecnych czasach prawie tak samo ważne dla nabywców usług logistycznych jest również to, czy zaangażowany usługodawca spełnia wszystkie regulacje ustawowe oraz standardy i normy korporacyjne.

Badanie na potrzeby Rankingu Wizerunku zostało zlecone przez "Verkehrsrundschau" firmie badawczej Kleffmann, która przeprowadziła sondaż wśród 400 decydentów odpowiedzialnych za nabywanie usług logistycznych w niemieckich firmach działaj?cych w sektorze przemysłu i handlu. Badani pytani byli o wizerunek i rozpoznawalność 79 najważniejszych marek w pięciu sektorach rynku logistycznego. Powstały na bazie tych badań Raport pt. „Ranking wizerunku usług transportowych i logistycznych w roku 2016" oceniał zarówno wizerunek małych i średnich spedytorów działaj?cych regionalnie w ramach poszczególnych segmentów rynku, jak i reputację 15 najważniejszych europejskich regionów logistycznych.

***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 42 państwach i 437 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 25 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 74 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Iwona Wi?cek, Practum Consulting, tel. 0  666  30 30 06, e-mail: iwona.wiacek(@)practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0 608  08 08 44, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!